FAQ

U kojim dimenzionim okvirima imamo mogućnost da proizvedemo gumenu oblogu?

max prečnik 1600 mm
max dužina 8000 mm
max težina 9 t

Koje transportne mogućnosti nudimo?

Ukoliko nije drugačije dogovoreno organizacija i trošak transporta padaju na teret  poručioca. Posedujemo sopstveni vozni park, u skladu sa dogovorom preuzimamo i isporučujemo robu, po potrebi moguć je i zbirni transport u unapred dogovorenom terminu.

Koji su rokovi izrade valjaka?

Prosečan rok izrade u slučaju gumiranja valjaka je 1-3 nedelje

U ponudama i potvrdama porudžbina su navedeni rokovi izrade za konkretan slučaj.

Da li je neophodno pripremiti površinu valjka?

Molimo da se valjci predaju očišćeni sa ili bez gumene obloge u odgovarajućem sanduku,  na klocni ili paleti da bi se u istim, nakon gumiranja valjci bezbedno transportovali, skladištili. Površinu za gumiranje ne treba pripremiti jer proces pripreme čini deo tehnološkog procesa gumiranja valjaka.

Gde se nalazimo?

Detaljnije informacije se nalaze na našoj web stranici pod KONTAKT.

Da li pružamo stručnu pomoć?

Stručne savete naši komercijalisti i stručni saradnici pružaju na licu mesta.

Da li možemo valjak izmeriti na licu mesta i za slučaj proizvodnje obloge i za slučaj proizvodnje metalnog jezgra?

Da! U skladu sa zahtevima naših kupaca valjci se mogu izmeriti na licu mesta i za slučaju gumiranja i za slučaj proizvodnje kompletnog valjka. Tehnička dokumentaciju dostavljamo kupcu u cilju provere, mišljenja.

Kad se mogu predati / preuzeti valjci?

Valjci se predaju / preuzimaju radnim danima od 7.00-15.00 časova, u slučaju potrebe i uz prethnodni dogovor i u drugim terminima.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion1 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5" active=item1}